Wie is ….?

Onder de vlag van Tatslife gaat Jan Voskes schuil. Geschiedenis Jan is geboren in 1950 en beoefent het frivolité sinds 1956 (maar met onregelmatige tussenpozen). Hij heeft het handwerk zo rond 1956 geleerd van zijn opa, die het op zijn beurt weer had geleerd in een TBC kliniek. In deze…

Continue reading